W sytuacji, gdy nad danym projektem pracuje większa grupa programistów czasami trudno jest się wystrzec oczywistych błędów. Takim błędem jest zapominanie o domyślnej inicjalizacji zmiennych w przypadku enum-a. Poniżej przedstawiam bardzo prosty przykład:

public enum DzienTygodnia
{
 Poniedzialek = 1,
 Wtorek = 2,
 Sroda = 3,
 Czwartek = 4,
 Piatek = 5,
 Sobota = 6,
 Niedziela = 7
}

Oraz dwa wywołania:

DzienTygodnia dzien = new DzienTygodnia();
System.Console.Out.WriteLine("Dzien: " + dzien);
System.Console.Out.WriteLine();

DzienTygodnia dzien2 = DzienTygodnia.Poniedzialek
System.Console.Out.WriteLine("Dzien2: " + dzien2);
System.Console.Out.WriteLine();

Uruchamiając tak skonstruowany kod otrzymamy następujące wyniki:

Dzien: 0

Dzien2: Poniedzialek

Problem nie wydaje się być skomplikowany, ale potrafi napsuć krwi. Otóż, co się stało. Kompilator inicjalizuje zmienną dzien domyślną wartością 0, która nie jest wymieniona w definicji DzienTygodnia.

Należy też pamiętać, że problem ten występuje w sytuacji gdy używamy DzienTygodnia jako element składowy struktury i klasy:

public struct StructDzienTygodnia
{
 DzienTygodnia dzien;
 ...
 public StructDzienTygodnia(DzienTygodnia _dzien)
 {
  dzien = _dzien;
 }
 public DzienTygodnia Dzien
 {
  get { return dzien; }
 }
}

public class ClassDzienTygodnia
{
 DzienTygodnia dzien;
 ...
 public ClassDzienTygodnia(DzienTygodnia _dzien)
 {
  dzien = _dzien;
 }
 public DzienTygodnia Dzien
 {
  get { return dzien; }
 }
}

W przypadku klasy sytuacja jest zdecydowanie lepsza niż w przypadku struktury. Pomimo faktu, że struktura ma zdefiniowany konstruktor, który zastępuje konstruktor domyślny kompilator pozwala nam na definicję struktury za pomocą konstruktora domyślnego, czyli:

StructDzienTygodnia dzien3 = new StructDzienTygodnia();

Oczywiście jeżeli w tej sytuacji sprawdzi się wartość to będzie ona błędna – 0.

Trochę lepiej ma się sytuacja, gdy użyjemy enum w klasie. Wtedy jeżeli zdefiniujemy własny konstruktor, to nie będziemy mogli użyć domyślnego konstruktora. Kompilator zgłosi błąd. W tej sytuacji problem błędu jest przekazywany poza klasę ponieważ zawsze można przecież stworzyć obiekt w następujący sposób:

ClassDzienTygodnia dzien6 = new ClassDzienTygodnia(new DzienTygodnia());

No ale to jest już raczej świadome działanie programisty.

Ale konkludując. Tworząc dowolny enum zawsze pamiętaj, aby jedną z jego wartości było 0. Dlatego też pierwotna definicja powinna wyglądać następująco:

public enum DzienTygodnia
{
 Blad = 0,
 Poniedzialek = 1,
 Wtorek = 2,
 Sroda = 3,
 Czwartek = 4,
 Piatek = 5,
 Sobota = 6,
 Niedziela = 7
}