Visual Studio posiada bardzo dużo opcji, które pozwalają na dostosowanie narzędzia do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dzięki temu codzienna praca staja się coraz przyjemniejsza i bardziej efektywna. Niestety chcąc zmienić sposób wyświetlania wyników wyszukania napotkamy problem. W ustawieniach Visual Studio nie ma opcji, która pozwalałaby to dostosować. Zastanawiam się ilu osobom przeszkadza standardowy widok okna wyników wyszukiwania.

Standardowe okno wyników wyszukiwania

Z mojego doświadczenia wynika, że ścieżka do pliku nie jest potrzebna. Bardzo często jest to długi napis, który w większości przypadków jest taki sam. Wydaje mi się, że osobom pracującym w danym projekcie wystarczy tylko nazwa pliku, która bardzo często jest nazwą klasy. Zamiast przedstawionego powyżej widoku proponuję następujący:

Zmieniono okno wyników wyszukiwania

Widok ten został wypracowany po kilku próbach. Początkowo zostawiłem na końcu ścieżkę do pliku. Okazała się ona jednak zbędna, ponieważ nie była używana przeze mnie, a dodatkowo zaciemniała uzyskane wyniki.

Usunąć ścieżkę proponuję szczególnie osobom, które pracują z Visual Studio na laptopie. Wtedy każdy centymetr zaoszczędzonego miejsca na ekranie jest na wagę złota.

Przejdźmy do szczegółów. Zmiana wyglądu okna wyszukiwana wymaga zmian w rejestrze. Należy, więc uruchomić edytor rejestru i przejść do klucza: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VisualStudio\<version>\Find.

Tam znaleźć, lub utworzyć jeśli go nie ma, klucz o nazwie Find Result Format i wpisać wartość: $f$e($l):$t\r\n. Wprowadzona zmiana będzie widoczna od razu, bez potrzeby uruchamiania ponownie narzędzia Visual Studio.

Jeśli ta forma wyników nie jest wystarczająca to można ją dalej dostosowywać zmieniając wartość podanego klucza. Można używać następujących elementów do budowy wyników wyszukiwania:

 1. Files
  • $p – path
  • $f – filename
  • $v – drive / unc share
  • $d – directory
  • $n – name
  • $e – .ext
 2. Location
  • $l – line
  • $c – column
  • $x – end column if on first line, else end of first line
  • $L – span end line
  • $C – span end column
 3. Text
  • $0 – matched text
  • $t – text of first line
  • $s – summary of hit
  • $T – text of spanned lines
 4. Char
  • \n – newline
  • \s – space
  • \t – tab
  • \\ – slash
  • \$ – $