Pewne małe rzeczy, które w aplikacji nie są potrzebne, potrafią dodać jej nieco uroku. Taką rzeczą jest użycie wibracji. Zastosowania są różne. Wibracji można użyć przykładowo jako:

  • zaakceptowanie działania użytkownika przez program,
  • sygnał, że zmieniło się coś na telefonie,
  • zastąpienie wyłączonych dźwięków,
  • itp.

Tak małe rzeczy powodują, że aplikacja jest lepiej oceniania. I jak się okazuje dodanie tej funkcjonalności jest bardzo łatwe.

Wystarczy tylko jedna linijka kodu:

using Microsoft.Devices;
...
VibrateController.Default.Start(TimeSpan.FromMilliseconds(500));

No, może dwie licząc using.

Powyższy kod spowoduje, że telefon będzie wibrował przez 500 milisekund. Maksymalny czas wibracji może wynieść 5 sekund. Przekroczenie tego zakresu spowoduje wystąpienie wyjątku.