Pracując na co dzień z emulatorem systemu Windows Phone 7 można zaoszczędzić trochę czasu korzystając ze skrótów klawiszowych. Skróty są utworzone dla podstawowych funkcji telefonu i symulują przyciski, w które wyposażony jest telefon.

Korzystając z emulatora można wykorzystywać następujące skróty na klawiaturze:

 • F1 – odpowiada naciśnięciu przycisku Wstecz
 • F2 – odpowiada naciśnięciu przycisku Start
 • F3 – odpowiada naciśnięciu przycisku Szukaj
 • F6 – symuluje wciśnięcie do połowy przycisku aparatu
 • F7 – symuluje wciśnięcie do końca przycisku aparatu
 • F9 – odpowiada naciśnięciu przycisku Głośniej
 • F10 – odpowiada naciśnięciu przycisku Ciszej
 • PAGE UP – włączenie możliwości wpisywania tekstu do emulatora za pomocą klawiatury,
 • PAGE DOWN – wyłączenie możliwości wpisywania tekstu do emulatora za pomocą klawiatury,
 • PAUSE/BREAK – włączenie / wyłączenie możliwości wpisywania tekstu do emulatora za pomocą klawiatury.

Korzystając ze skrótów klawisz należy mieć na uwadze dwie kwestie:

 • niektóre telefony nie wspierają przycisku aparatu z trzema stanami,
 • przy włączonej opcji wpisywania tekstu z klawiatury nie działa obracanie widoku. Aby telefon zareagował na obrót należy wyłączyć tę opcję.