W trakcie pisania aplikacji bardzo często występuje potrzeba sprawdzenia jak ona działa. Czasami wystarczy przejrzeć aplikację na telefonie, czasami dla uzyskania pewności potrzeba jeszcze sprawdzić linijkę po linijce debugując kod w Visual Studio. Problemy występują gdy nie do końca da się to zrobić.

Użytkownik Windows Phone powinien już przywyknąć do sytuacji, że gdy telefon podpięty jest do komputera kablem USB to ma on ograniczone niektóre funkcjonalności. Nie można przeglądać Marketplace, robić zdjęć, kręcić filmów, itp. Z tym samym ograniczeniem spotyka się programista, który chce sprawdzić, jak działa przetwarzanie zdjęć zrobionych aparatem.

Sprawdzając to na emulatorze, programista otrzyma czarno białe zdjęci z białym kwadratem – problem nie występuje. Pojawia się druga kwestia związana z procesem emulacji. Nie jest to realne urządzenie, a więc nie ma 100% pewności, że program będzie działał poprawnie również na komórce.

W sytuacji, gdy programista zaczyna testować program na telefonie okazuje się, że telefonem nie można wykonać zdjęcia. Rezultatem CameraCaptureTask jest Cancel. Taka sytuacja spowodowana jest działającym w tle programem Zune. Rozwiązanie nasuwa się samo, wystarczy wyłączyć Zune i powinno wszystko powrócić do normy. I tak też się dziele, tylko programista razem z wyłączeniem Zune traci możliwość debugowania programu.

Na całe szczęści Microsoft przewidział wystąpienie takiej potrzeby i razem z SDK do Windows Phone dostarczył małe narzędzie o nazwie WPConnect. Program ten znajduje się w katalogu C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Phone\v7.1\Tools\WPConnect\[x64|x86]\. Po jego uruchomieniu uzyskamy połączenie z telefonem, na którym będzie można pracować tak jakby nie był podpięty do Zune i jednocześnie będzie można uzyskiwać poprawne wyniki zakończonych tasków.

W moim przypadku pierwsze co robię po podpięciu telefonu do komputera jest zamknięcie Zune i uruchomienie WPConnect. Tę czynność można zoptymalizować, ale o tym to już innym razem.

Moje zdziwienie budzi fakt, że Microsoft nie zaproponował możliwości wybrania, czy domyślnym programem, który będzie się uruchamiał po podpięciu telefony będzie Zune, czy WPConnect.