Wśród wymagań certyfikacyjnych można znaleźć kilka dotyczących wydajności uruchamiającej się aplikacji. Dwa najważniejsze to:

[list icon=”check”]

 • aplikacja powinna wyświetlić pierwszy ekran w czasie nie dłuższym niż 5 sekund. Ekranem tym może być splash screen,
 • nie później niż 20 sekund po uruchomieniu, aplikacja powinna reagować na działania użytkownika.

[/list]

Można się zastanawiać, czy to jest dużo. Moim zdaniem bardzo trudno jest przekroczyć te dwa ograniczenia. Z drugiej jednak strony, patrząc na aplikację z punktu widzenia użytkownika, czekanie 20 sekund na uruchomienie się aplikacji jest strasznie irytujące. Należy pamiętać, że po kolejnych 10 sekundach może uruchomić się wygaszacz ekranu na telefonie. Z tego powodu proponuję zastanowić się nad możliwościami przyśpieszenia startu aplikacji.

Zakładam, że takie rzeczy jak:
[list icon=”check”]

 • uruchamianie długich operacji w innym wątku niż wątek UI,
 • powiadamianie użytkownika o statusie operacji trwających dłużej

[/list]

są oczywiste i nie wymagają wytłumaczenia.

Przejdę, więc od razu do sedna. Analizując programy na platformę Windows Phone można spotkać się bardzo często z dwoma podejściami, gdzie należy umieścić kod, który powinien wykonać się zawsze przed uruchomieniem programu.

W obsłudze zdarzenia Launching aplikacji – w tym przypadku należy pamiętać o ograniczeniu 10 sekund na jego wykonanie się.

// Code to execute when the application is launching (eg, from Start)
// This code will not execute when the application is reactivated
private void Application_Launching(object sender, LaunchingEventArgs e)
{
 // Do something
}

W konstruktorze głównej strony:

public partial class MainPage : PhoneApplicationPage
{
 // Constructor
 public MainPage()
 {
  InitializeComponent();
 
  // Do something
 }

Oba pomysły nie są do końca poprawne. Największą ich wadą jest to, że kod w nich zawarty wykona się przed wyświetleniem pierwszej strony i opóźni jej pojawienie się. Dla użytkownika naszej aplikacji oznaczać to będzie dłuższe czekanie na pojawienie się jakiejkolwiek informacji na ekranie telefonu. Dodatkowo takie zachowanie może doprowadzić do odrzucenia naszej aplikacji w procesie certyfikacyjnym w sytuacji, gdy nie zostaną spełnione wcześniej wspomniane wymogi.

W celu uniknięcia tej sytuacji i zwiększenia komfortu pracy z aplikacją proponuję opóźnić wykonanie tego kodu do momentu, aż pierwsza strona załaduje się poprawnie. Uzyskanie tego efektu jest bardzo proste. Wystarczy tylko podpiąć się pod zdarzenie Loaded na głównej stronie:

public partial class MainPage : PhoneApplicationPage
{
 // Constructor
 public MainPage()
 {
  InitializeComponent();
  this.Loaded += new RoutedEventHandler(MainPage_Loaded);
 }

 private void MainPage_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
 {
  // Do something
 }

Po takiej zmianie pierwszy ekran programu powinien pojawić się znacznie szybciej. Jeśli jednak, cały czas jeszcze istnieje potrzeba dalszego opóźnienia wykonywania tych czynności to można do zaproponowanego rozwiązania dodać timer:

public partial class MainPage : PhoneApplicationPage
{
 private DispatcherTimer timer;

 // Constructor
 public MainPage()
 {
  InitializeComponent();
  this.timer = new DispatcherTimer();
  this.timer.Interval = TimeSpan.FromSeconds(1);
  this.timer.Tick += new EventHandler(timer_Tick);

  this.Loaded += new RoutedEventHandler(MainPage_Loaded);
 }

 private void MainPage_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
 {
  this.timer.Start();
 }

 private void timer_Tick(object sender, EventArgs e)
 {
  this.timer.Stop();
  
  // Do something
 }

Stosując takie rozwiązanie można opóźnić wykonanie kodu o dowolny czas.