Kursy Walut
W tym tygodniu powinna pojawić się nowa wersja programu Kursy Walut w Windows Phone Marketplace. Najważniejsze zmiany wprowadzone do programu to:
– nowy sposób przedstawiania wykresów walut,
– uproszczenie interfejsu głównego,
– usunięcie reklam,
– zmniejszenie zużycia łącza Internetowego,
– dodanie możliwości definiowania kolejności walut ulubionych – kolejność zgodna z kolejnością dodawania.