Poniżej zamieszczam garść przydatnych skrótów klawiszowych dla emulatora Windows Phone 8:

– F12 (pierwsze naciśnięcie) – zablokowanie i wyłączenie ekranu,
– F12 (drugie naciśnięcie) – wyświetlanie ekranu blokady ekranu,
– Page Down – włączenie możliwości używania klawiatury podłączonej do komputera w emulatorze,
– Page Up – wyłączenie możliwości używania klawiatury podłączonej do komputera w emulatorze,
– F1 – naciśnięcie przycisku Wstecz,
– F2 – naciśnięcie przycisku Start,
– F3 – naciśnięcie przycisku Wyszukaj.