Nowa wersja pakietu Moq.EntityFrameworkCore jest już dostępna. Pakiet ułatwia testowanie aplikacji, która korzysta z biblioteki EntityFrameworkCore.

W wersji 3.1.2.6 wprowadziłem następujące zmiany:

  • rozszerzyłem wsparcie biblioteki o obiekty nie tylko dziedziczące po DbContext

Projekt dostępny jest oczywiście na GitHubie.