Program można wykorzystywać dla celów komercyjnych. Aplikacją dodaje jako ostatnią stronę informację o tym, że plik został przygotowany przy użyciu aplikacji PDF Splitter.

Dla osób, które udzielą wsparcia rozwoju aplikacji, zarówno w aplikacji PDF Combiner, jak i PDF Splitter strona ta nie będzie dodawana przez rok.