Prosimy odczekać kilka minut i ponowne uruchomić aplikację. Aktualizacja konfiguracji aplikacji może potrwać do 15 minut. W aplikacji, zniknie przycisk Donate i pojawią się dodatkowe informacje w pasku tytułowym.

Jeśli po tym czasie strona będzie nadal dodawana to proszę o kontakt. Proszę pamiętać, aby w mailu zamieścić Computer ID z okna About.