Project Description

FluentValidation.Validators.UnitTestExtension

Linki

GitHub: https://github.com/MichalJankowskii/FluentValidation.Validators.UnitTestExtension

NuGet: https://www.nuget.org/packages/FluentValidation.Validators.UnitTestExtension

Opis

Biblioteka umożliwia uproszczenie i rozszerzenie możliwości testowania kodu wykorzystującego pakiet FluentValidation. Dzięki niej będziesz mógł się skupić na testowaniu kodu, który napisałeś, a nie funkcjonalności pakietu FluentValidation. Twoje testy będą działać szybciej, będą bardziej czytelne i co najważniejsze będą testować tylko Twój kod.

W przykładzie zostanie wykorzystana klasa walidująca osobę – PersonValidator:

public class PersonValidator : AbstractValidator<Person>
{
 public PersonValidator()
 {
  RuleFor(person => person.Name).NotNull();
 }
}

Test jednostkowy dla PersonValidator będzie wyglądał następująco:

public class PersonValidatorTests
{
 [Fact]
 public void When_PersonValidatorConstructing_Then_RulesAreConfiguredCorrectly()
 {
  var personValidator = new PersonValidator();
  personValidator.ShouldHaveRules(x => x.Name,
   BaseVerifiersSetComposer.Build()
    .AddPropertyValidatorVerifier<NotNullValidator>()
    .Create());
 }
}

Do najważniejszych zalet jej wykorzystania należą:

 • bardziej efektywne tworzenie testów jednostkowych,
 • testowanie tylko własnej implementacji,
 • umożliwienie sprawdzania kolejności wywołania walidatorów.