Project Description

Program do generowania losowych haseł.

Opis

Generator Haseł jest narzędziem wspierającym proces generowania haseł. Program może działać w dwóch trybach:

  • podstawowym,
  • zaawansowanym.

Tryb podstawowy umożliwia wybór używanych znaków do generacji hasła w bardzo łatwy sposób. Użytkownik ma możliwość wyboru grup znaków, które będą brane do hasła:

  • wielkie litery (ABCDEF…),
  • małe litery (abcdef…),
  • cyfry (01234…),
  • symbole (~`!@#$%^…).

Wygenerowane hasło będzie zawierało tylko znaki z zaznaczonych grup.

W sytuacji, gdy ten sposób konfiguracji nie jest wystarczający dla użytkownika może on przejść do trybu zaawansowanego. W tym trybie istnieje możliwość stworzenia samodzielnie listy znaków, które będą brane pod uwagę w trakcie generowanego hasła. Użytkownik ma również w wpływ na częstotliwość wykorzystania danego znaku w haśle. Będzie ona zależała od ilości powtórzeń danego znaku.

Dodatkowo program pozwala na ustalenie długości hasła w przedziale od 1 do 50 znaków.

 

Film

 

Zdjęcia