Project Description

Program do sprawdzania kursów walut.

Opis

Aplikacja dostarcza użytkownikowi najnowsze kursy walut pobrane ze strony NBP. Dodatkowo użytkownik może przypiąć wybrane waluty do ekranu startowego w postaci kafelka. Każdy kafelek jest codziennie aktualizowany aby pokazywać bieżący kurs danej waluty. W programie użytkownik może zdefiniować ulubione waluty. Lista ulubionych walut oraz ich kursów będzie wyświetlana domyślnie po każdym uruchomieniu programu. Oprócz danych o kursie użytkownik otrzymuje również informację z jakiego dnia jest to kurs oraz numer tabeli z której został pobrany.

 

Zdjęcia

 

Lista zmian

Wersja 1.9:
 • nowy ekran z podsumowaniem dostępny po tapnięciu na walutę,
 • dodanie trybu poziomego dla tabeli z kursami historycznymi oraz nowej kolumny.
Wersja 1.8:
 • drobne poprawki.
Wersja 1.6:
 • nowy sposób przedstawiania wykresów walut,
 • uproszczenie interfejsu głównego,
 • usunięcie reklam,
 • zmniejszenie zużycia łącza Internetowego,
 • dodanie możliwości definiowania kolejności walut ulubionych – kolejność zgodna z kolejnością dodawania.
 Wersja 1.3:
 • dodanie informacji o poziomie zmiany kursu,
 • pojawienie się informacji o kursach historycznych, które mogą być prezentowane w formie wykresu lub tabeli,
 • wprowadzenie kalkulatora walutowego,
 • zmiana kafelków na ekranie startowym na bardziej czytelne,
 • dodanie synchronizacji archiwalnych kursów walut.