Project Description

Linki

GitHub: https://github.com/MichalJankowskii/Moq.EntityFramework6.Helpers

NuGet: https://www.nuget.org/packages/Moq.EntityFramework.Helpers

Opis

Mała biblioteka, która ułatwia testowanie EntityFramework-a poprzez umożliwienie tworzenia mocków klas dziedziczących DbContext. Rozszerza ona Moq o metody, które pozwalają na bezpośrednie podmienienie elementów DbSet.

Przykładowo, mając klasę:

public class UsersContext : DbContext
{
  public virtual DbSet<User> Users { get; set; }
}

Wystarczy tylko stworzyć mocka:

var userContextMock = new Mock<UsersContext>();

oraz listę użytkowników, którą chcemy zwrócić:

IList<User> users = ...;

A następnie wykonać:

userContextMock.Setup(x => x.Users).Returns(users);