Opis

W takcie warsztatów dowiesz się, w jaki sposób można wykorzystać komponenty serverless dostępne na platformie Microsoft Azure do budowania wysokowydajnego back-endu Twojego rozwiązania. Warsztaty zostaną przeprowadzone z punktu widzenia przedsiębiorcy, który zaczyna tworzyć swój pierwszy start-up. Ty, jako osoba techniczna, będziesz musiał mu pomóc w jego uruchomieniu, tworząc początkowo prototyp rozwiązania weryfikujący jego pomysł, który następnie zostanie zrefaktoryzowany do docelowego rozwiązania.

Po zakończeniu warsztatów będziesz wiedział, co to jest i jak używać rozwiązań serverless. Poznasz najważniejsze dostępne elementy w chmurze Microsoft Azure, tj.: Azure Functions, Logic Apps, Flow oraz EventGrid. I co najważniejsze – będziesz potrafił zaprojektować i zbudować aplikację w sposób poprawny oraz efektywny.

Materiały

Zdjęcia