Windows Phone Fast Application Switching

Wraz z pojawieniem się nowej wersji Windows Phone – Mango zmienił się model zarządzania programami. Do tej pory istniały tylko cztery stany w których mogła znajdować się aplikacja. W momencie ponownego uruchamiania aplikacji programiści musieli za każdym razem zadbać, aby wszystkie dane zostały ponownie wczytane. Miało to na celu zapewnienie dużej wydajności telefonu oraz jego długiego czasu działania. Idea była i nadal jest bardzo słuszna, ale została lekko zmodyfikowana. […]