Menu / szukaj

Przyspieszenie startu aplikacji na WP7

Wśród wymagań certyfikacyjnych można znaleźć kilka dotyczących wydajności uruchamiającej się aplikacji. Dwa najważniejsze to:

  • aplikacja powinna wyświetlić pierwszy ekran w czasie nie dłuższym niż 5 sekund. Ekranem tym może być splash screen,
  • nie później niż 20 sekund po uruchomieniu, aplikacja powinna reagować na działania użytkownika.

Można się zastanawiać, czy to jest dużo. Moim zdaniem bardzo trudno jest przekroczyć te dwa ograniczenia. Z drugiej jednak strony, patrząc na aplikację z punktu widzenia użytkownika, czekanie 20 sekund na uruchomienie się aplikacji jest strasznie irytujące. Należy pamiętać, że po kolejnych 10 sekundach może uruchomić się wygaszacz ekranu na telefonie. Z tego powodu proponuję zastanowić się nad możliwościami przyśpieszenia startu aplikacji.

Zakładam, że takie rzeczy jak:

  • uruchamianie długich operacji w innym wątku niż wątek UI,
  • powiadamianie użytkownika o statusie operacji trwających dłużej

są oczywiste i nie wymagają wytłumaczenia.

Czytaj dalej