Sprawdzanie dostępności sieci

Obecnie tworzone aplikacje mobilne praktycznie nie potrafią działać bez połączenia z Internetem. Przykładów wykorzystania transmisji danych w aplikacjach można wymieniać nieskończoną ilość. Ogranicza nas jedynie nasza wyobraźnia. Implementując tego rodzaju rozwiązania w aplikacjach bardzo często zapomina się o drobnej rzeczy, którą można zrobić przez wykonaniem zapytania sieciowego. Tą drobną rzeczą jest sprawdzenie, czy telefon posiada dostęp do sieci. Sam dostęp do sieci nie gwarantuje nam, że uzyskamy połączenie z Internetem. Informacja ta może jednak zostać wykorzystana poprawnej obsługi braku sieci. […]