Emulacja klawiatury sprzętowej w Windows Phone 7

Czasem mała rzecz może poprawić znacząco humor. Tą rzeczą dziś było odkrycie emulacji sprzętowej klawiatury w emulatorze Windows Phone 7. Funkcja ta pozwala włączyć możliwość wpisywania znaków do emulatora używając zwykłej klawiatury komputera zamiast tej ekranowej. W celu przełączenia klawiatury wystarczy nacisnąć przycisk Pause / Break na klawiaturze komputera. W tym momencie powinna zniknąć klawiatura widoczna na ekranie emulatora i pojawić się możliwość wpisywania znaków z klawiatury podłączonej do komputera. Funkcjonalność ta ma pozwolić na symulację otworzenia klawiatury sprzętowej w telefonach w nią wyposażonych.