Podwójnie wywołane zdarzenie w Windows Phone 7

Bawiąc się trochę z Windows Phone natrafiłem na problem, który był dość często zgłaszany w przypadku kontrolki TextBox. Błąd jest śmieszny – w emulatorze zdarzenie jest wywoływane dwukrotnie. Błąd ten w moim projekcie pojawił się w przypadku kontrolki TextBlock i obsługi kliknięcia. […]